Интеграции
Развивме пакети и додатоци кои ги олеснуваат вашите преводи на различни платформи

Laravel, Yii2 и повеќето од платформите за е-трговија (Prestashop, WooCommerce, OpenCart, Magento)

Ларавел - извлекување и автоматско преведување низи

Translators Hive Laravel Autotranslate е пакет за Laravel кој ви дава можност да извлечете и автоматски да преведувате непреведени текстови од вашите проектни датотеки со една команда.

Инсталација
composer require translators-hive/laravel-autotranslate
Употреба
Пријавете се

Конфигурирајте ги акредитивите за api на translators-hive.com во вашата датотека .env

TranslatorsHiveEmail='your email here'
TranslatorsHivePassword='your password here'

И на крајот едноставно извршете ја следнава команда со саканите јазици

php artisan th:translate es,bg,de,fr

Yii2 - извлекување и автоматско преведување низи

Пријавете се

отворена количка

Пријавете се

Престашоп

Пријавете се

магенто

Пријавете се