integrácií
Vyvinuli sme balíčky a doplnky, ktoré uľahčia vaše preklady na rôznych platformách

Laravel, Yii2 a väčšina platforiem elektronického obchodu (Prestashop, WooCommerce, OpenCart, Magento)

Laravel - extrahovať a automaticky preložiť reťazce

Translators Hive Laravel Autotranslate je balík pre Laravel, ktorý vám dáva možnosť extrahovať a automaticky prekladať nepreložené texty z vašich projektových súborov jediným príkazom.

Inštalácia
composer require translators-hive/laravel-autotranslate
Použitie
Prihlásiť Se

Nakonfigurujte poverenia pre rozhranie API translators-hive.com v súbore .env

TranslatorsHiveEmail='your email here'
TranslatorsHivePassword='your password here'

A nakoniec jednoducho spustite nasledujúci príkaz s požadovanými jazykmi

php artisan th:translate es,bg,de,fr

Yii2 - extrahovať a automaticky preložiť reťazce

Prihlásiť Se

woocommerce

Prihlásiť Se

opencart

Prihlásiť Se

prestashop

Prihlásiť Se

magento

Prihlásiť Se