Интеграции
Разработихме пакети и добавки, които улесняват вашите преводи в различни платформи

Laravel, Yii2 и повечето платформи за електронна търговия (Prestashop, WooCommerce, OpenCart, Magento)

Laravel - извличане и автоматичен превод на текстове

Translators Hive Laravel Autotranslate е пакет за Laravel, който ви дава възможност да извличате и автоматично превеждате непреведени текстове от вашите проектни файлове с една команда.

Инсталация
composer require translators-hive/laravel-autotranslate
Използване
Регистрирай се

Конфигурирайте идентификационните данни за API на translators-hive.com във вашия .env файл

TranslatorsHiveEmail='your email here'
TranslatorsHivePassword='your password here'

И накрая просто изпълнете следната команда с желаните езици

php artisan th:translate es,bg,de,fr

Yii2 - извличане и автоматичен превод на низове

Регистрирай се