Integracje
Opracowaliśmy pakiety i dodatki, które ułatwiają tłumaczenia na różnych platformach

Laravel, Yii2 and most of the e-Commerce platforms (Prestashop, WooCommerce, OpenCart, Magento)

Laravel - wyodrębnianie i automatyczne tłumaczenie ciągów

Translators Hive Laravel Autotranslate to pakiet dla Laravela, który daje możliwość wyodrębniania i automatycznego tłumaczenia nieprzetłumaczonych tekstów z plików projektu za pomocą jednego polecenia.

Instalacja
composer require translators-hive/laravel-autotranslate
Stosowanie
Zapisać się

Skonfiguruj poświadczenia interfejsu API translators-hive.com w pliku .env

TranslatorsHiveEmail='your email here'
TranslatorsHivePassword='your password here'

I na koniec po prostu uruchom następujące polecenie w żądanych językach

php artisan th:translate es,bg,de,fr

Yii2 – wyodrębnianie i automatyczne tłumaczenie ciągów

Zapisać się

woocommerce

Zapisać się

opencart

Zapisać się

prestashop

Zapisać się

magenta

Zapisać się