Rreth
Translators Hive është një shërbim përkthimi

bërë për të lehtësuar zgjerimin në tregje të reja

A service created by a team with tens of years of experience in e-commerce and businesses with people all around the world.

We've decided to deliver one of the most cost effective translation service and to strikeout the language barrier between people.

Na kontaktoni
Përkthimi është i lehtë dhe më i shpejtë me ne

Shijoni fleksibilitetin e plotë të përkthimit të tekstit

Më shumë se 100 çifte gjuhësh

Regjistrohu

Opsione të ndryshme pagese

We support flexible payment options, you can use your favourit Stripe or Paypal payment gateways, and also subscribe for our monthly plans to have available minutes all the time, plus you can always top up with addtional minutes if needed.

Regjistrohu